İçeriğe geç

Havacılığa Giriş Kitabı

Bu hafta havacılık alanında yeni çıkan Havacılığa Giriş kitabını inceleyeceğiz.

Havacılığa Giriş kitabını indirimli satın almak için tıklayınız.

Havacılığa Giriş Kitabının Tanıtım Bülteninden

Dünyada havacılık sektörü her yıl yaklaşık yüzde beş oranında büyüme göstermektedir. Sektörün büyümesi ile doğru orantılı şekilde havacılık alanında istihdam edilecek havacı personel ihtiyacı da artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda oluşacak bu ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla, son yıllarda havacılık liseleri ve üniversiteler bünyesinde havacılık bölümleri açılmaya devam etmektedir.
Havacılık alanında verilecek derslerde kullanılmak üzere önemli çalışmalar ortaya çıkmasına rağmen maalesef halihazırda arzu edilen yeterliliğe ulaşılamamıştır. Bu nedenle, bu kitabın hazırlık aşamasında, ülkemizde havacılık eğitimi veren üniversitelerde okutulan havacılığa giriş derslerinin içerikleri incelenmiş ve yurt dışında yayınlanan birçok yabancı kaynak taranarak uluslararası düzeyde bir içerik oluşturulmaya gayret gösterilmiştir. Havacılığa Giriş kitabının temel amacı; havacılık alanında literatüre katkı sağlayarak, bu alana ilgi duyan ve temel havacılık konularında bilgi edinmek isteyenlere temel başvuru kaynağı olabilmektir.

HAVACILIĞA GİRİŞ KİTABININ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

Havacılıkta Temel Kavramlar

1.1. Havacılık ile İlgili Temel Tanımlar

1.2. Havacılık Alfabesi ve Kodları

1.3. Havacılıkta Sıklıkla Kullanılan Kısaltmalar

Havacılığın Tarihsel Gelişimi

2.1. Girişim Evresi (…-1903)

2.2. Oluşum Evresi (1903-1938)

2.3. Büyüme Evresi (1938-1958)

2.4. Olgunluk Evresi (1958-1978)

2.5. Serbestleşme Evresi (1978-…)

Hava Araçları

23.1. Hava Araçlarının Sınıflandırılması ve Tanıtımı

3.1.1. Balon

3.1.2. Zeplin

3.1.3. Planör

3.1.4. Uçak

3.1.4.1. Uçağın Yapısal Parçaları

3.1.4.2. Uçaklarda Kullanılan Uçuş Kayıt Cihazları

3.1.4.3. Uçakların Sahip Olması Hedeflenen Özellikleri

3.1.4.4. Uçaklarda Kullanılan Radar Sistemleri

3.1.4.5. Yaşlanmış Uçaklar

3.1.5. Helikopter

3.1.6. Uzay Araçları

3.1.7. Kanat Çırparak Uçan Hava Aracı (Ornithopter )

3.1.8. İnsansız Hava Araçları (İHA)

3.2. Uçak Motorları

3.3. Ticari Uçaklar

Sivil Havacılık Kuruluşları

4.1. Havacılık Alanında Etkili Kanun ve Sözleşmeler

4.1.1. Paris Sözleşmesi (Paris Convention – 1919)

4.1.2. Hava Ticaret Yasası (Air Commerce Act – 1926)

4.1.3. Varşova Sözleşmesi (Warsaw Convention – 1929)

4.1.4. Şikago Sözleşmesi (Chicago Convention – 1944)

4.1.5. Montreal Sözleşmesi (Montreal Convention – 1999)

4.2. Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları

4.2.1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü – ICAO 

4.2.1.1. ICAO’nun Amaç ve Hedefleri

4.2.1.2. ICAO’nun Yapısı

4.2.1.3. ICAO ve Türkiye İlişkileri

4.2.1.4. ICAO’nun Faaliyet Alanı ve İşlevi

4.2.2. Federal Havacılık Kurulu – FAA

4.2.3. Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu – IATA

4.2.4. Uluslararası Havaalanları Konseyi – ACI

4.2.5. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı – Eurocontrol

4.2.6. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı – ECAC

4.2.7. Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliği – JAA

4.2.8. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı – EASA

4.2.9. Avrupa Havayolları Birliği – AEA

4.2.10. Avrupa İçin Havayolları Birliği – A4E

4.2.11. Uluslararası Avrupalı Havayolları Temsilciliği – AIRE

4.3. Ulusal Sivil Havacılık Kuruluşları

4.3.1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

4.3.1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

4.3.2. Türk Hava Kurumu

4.3.3. Türk Hava Yolları A.Ş

Sivil Havacılık Faaliyetleri

5.1. Dünyada Sivil Havacılık Faaliyetleri

5.2. Türkiye’de Sivil Havacılık Faaliyetleri

Havayolu İşletmeleri

6.1. Havayollarının Genel Karakteristikleri

6.2. Havayolu İşletmeleri İş Modelleri

6.2.1. Tam Hizmet Sunan/Bayrak Taşıyıcı/Eskiden Kalma Taşıyıcı

6.2.2. Düşük Maliyetli Taşıyıcı

6.2.3. Bölgesel Taşıyıcı

6.2.4. Charter Taşıyıcı

6.2.5. Melez Taşıyıcı

6.2.6. Specialist Taşıyıcı

6.2.7. Farklı İş Modellerinin Gelişim Trendi

6.3. Havayolu İşletmelerinin Maliyet Yapısı

6.3.1. Doğrudan Operasyon Maliyetleri

6.3.1.1. Yakıt ve Yağ Maliyetleri

6.3.1.2. Bakım Maliyetleri

6.3.1.3. İniş Ücretleri

6.3.1.4. Sefer ve Navigasyon Ücreti

6.3.1.5. Kullanım Ücreti

6.3.1.6. Personel Harcamaları

6.3.1.7. Yolcu ve Kargo Komisyonları

6.3.1.8. Havaalanı Kullanım Ücretleri

6.3.1.9. Uçuşta Yiyecek İçecek İkramları

6.3.1.10. Genel Yolcuya İlişkin Ücretler

6.3.2. Dolaylı Operasyon Maliyetleri

6.3.2.1. Uçak Maliyetleri

6.3.2.2. Uçuş Personeli Ücretleri

6.3.2.3. Kabin Personeli Ücretleri

6.3.2.4. Bakım İşgücü Maliyetleri

6.3.2.5. Ana Meydan Kullanım Ücretleri

6.3.3. Sabit Maliyetler

6.3.4. Havayolu İşletmelerinin Maliyetlerini Etkileyen Hususlar

6.3.4.1. Uçuş Mesafesi

6.3.4.2. Uçakların Etkin Kullanımı

6.3.4.3. Uçak Filolarının Büyüklükleri

6.3.4.4. Fazladan Bilet Rezervasyonu (Overbooking) ve Fazladan Bilet Satışı (Overselling)

6.3.4.5. İlave Gelir Elde Eden Uygulamalar

6.3.4.6. Uçakların Dizaynı

6.3.4.7. Uçuş Tarife Değişiklik Durumları

6.4. Havayolu İttifakları

6.5. Müşteri Sadakat Programları (Sık Uçuş Programları)

6.6. Hava Lojistik/Kargo Taşımacılığı

6.7. Türkiye’de Havayolu İşletmeleri

6.8. Havayolu İşletmeleri Uçuş Ağ Yapıları

Havaalanı Yönetimi

7.1. Havaalanlarının Sınıflandırılması

7.2. Havaalanlarının Unsurları

7.2.1. Somut Unsurlar

7.2.1.1. Uçak Pistleri

7.2.1.2. Taksi Yolları

7.2.1.3. Bekleme Yeri

7.2.1.4. Apron

7.2.1.5. Hava Trafik Kontrol Tesisleri

7.2.1.6. Motor Test Tesisleri

7.2.1.7. Seyrüsefer Yardımcıları

7.2.1.8. Uçak Park Yerleri

7.2.1.9. Yolcu ve Kargo Terminalleri

7.2.1.10. Kara Tarafı Gelen/Giden Yolcu İndirme Bölümleri

7.2.1.11. Oteller

7.2.1.12. Ana ve Tali Karayolları

7.2.1.13. Otopark

7.2.1.14. Raylı Sistemler

7.2.1.15. Araç Yakıt İstasyonları

7.2.1.16. Uçuş Yiyecek İçecek İkram (Catering) Hazırlık Tesisleri

7.2.1.17. Uçak Bakım Tesisleri

7.2.1.18. Yer Hizmetleri Ekipmanları Tesisleri

7.2.1.19. Havaalanı Bakım Tesisleri

7.2.1.20. Polis, Gümrük ve Güvenlik Tesisleri

7.2.1.21. Yönetim Binaları

7.2.1.22. Meteoroloji Tesisleri

7.2.1.23. Kırım Kurtarma ve Yangın Söndürme Tesisleri

7.2.1.24. Helikopter Operasyon Alanı

7.2.1.25. Uçak Yakıt Tesisleri

7.2.1.26. Havaalanı Serbest Bölgeler

7.2.1.27. Duty Free Bölgeleri (Gümrüksüz Satış Bölgeleri)

7.2.2. Soyut Unsurlar

7.2.2.1. Havaalanı Yönetimi

7.2.2.2. Havaalanı Finansal Yönetimi

7.2.2.3. Havaalanı Planlama

7.2.2.4. Havaalanı Trafik Kontrol

7.2.2.5. Havaalanı Güvenliği ve Emniyeti

7.2.2.6. Havaalanı Bakım

7.2.2.7. Uçak Bakım

7.2.2.8. Havaalanı ve Çevre

7.3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Hava Araçları Bakım Yönetimi

8.1. Uçak Bakım Faaliyetleri Hiyerarşik Yapısı

8.1.1. Bakım Değerlendirme Kurulu Raporunun Hazırlanması

8.1.2. Bakım Planlama Dokümanı

8.1.3. Bakım Programının Hazırlanması

8.2. Uçak Bakım Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

8.2.1. Uçak Üzeri ve Uçak Üzeri Olmayan Bakımlar

8.2.2. Hat Seviyesi Bakım

8.2.3. Üs Seviyesi Bakım

8.2.4. Önleyici Bakım

8.2.5. Öngörücü/Tahmini Bakım

8.2.6. Düzeltici Bakım

8.2.7. Planlı Bakımlar

8.2.8. Plansız Bakımlar

8.3. Uçak Bakımında Kullanılan Teknik Doküman Sistemi

8.3.1. ATA 100 Numaralandırma Sistemi

8.3.2. Uçak Bakımda Kullanılan Doküman Çeşitleri

8.3.3. Teknik Dokümanlarda Kullanılan Konum Belirleme Sistemi

8.4. Uçak Bakımda Gözetim Fonksiyonları (Kalite Sistemleri)

8.4.1. Emniyet Yönetim Sistemi (Safety Management System – SMS)

8.4.2. Havacılıkta Kullanılan Kalite Standartları

8.4.3. Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sistemi

8.4.4. Risk Yönetimi

8.4.5. Altı Sigma Kalite Yönetim Sistemi

8.5. Uçak Bakım Maliyet Kontrol

8.6. Hava Araçları Bakım Personeli Lisanslandırma

8.6.1. Kategori A Lisansı (Hat Bakım Mekanik Teknisyeni)

8.6.2. Kategori B1 Lisansı (Hava Aracı Bakım Teknisyeni – Mekanik)

8.6.3. Kategori B2 Lisansı (Hava Aracı Bakım Teknisyeni – Aviyonik)

8.6.4. Kategori B3 Lisansı

6.6.5. Kategori C Lisansı (Hava Aracı Üs Bakım Mühendisi veya Teknisyeni)

8.7. Hava Araçları Bakım Personeli Eğitim Sistemi

8.8. Hava Araçları Bakım Kuruluşları

8.8.1. SHY 145 Onaylı Bakım Kuruluşları

8.8.2. F Bakım Kuruluşları

Hava Trafik Yönetimi

9.1. Hava Trafiğin Tarihçesi

9.2. Hava Trafik Kuralları

9.2.1. Görerek Uçuş Kuralları (VFR)

9.2.2. Aletli Uçuş Kuralları (IFR)

9.3. Hava Trafik Kontrol Hizmetleri

9.3.1. Meydan Kontrol Hizmetleri

9.3.2. Yaklaşma Kontrol Hizmetleri

9.3.3. Saha Kontrol Hizmetleri

9.4. Hava Sahası Yönetimi

9.5. Hava Trafik Akış Yönetimi

9.6. Ülkemizde Hava Trafik Hizmetleri

© 2024 Turkair. All rights reserved.