İçeriğe geç

Ornithopter (Kanat Çırparak Uçan Hava Aracı) Nedir?

Hava araçları üzerine araştırma yapan araştırmacılar, tarihte ilk olarak kuşların taklit edilmesi üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu amaçla, kuşların kanat yapılarını incelemişler ve hava aracının bu şekilde havalanabileceğini düşünmüşlerdir. Bazı araştırmacılar kanat takarak uçmayı denemişler ve kısmen başarılı olanlar da olmuştur. Kuşların kanat çırpmasını dikkate alarak icat edilen kanatlı hava aracına “Ornithopter-Kanat Çırparak Uçan Hava Aracı” adı verilmektedir. Ornithopter’ler ağır ve hantal yapıya sahip olmalarından dolayı uçuşta istenilen başarıyı sağlayamamıştır. 15. Yüzyılda Avrupa’da yaşamış Leonardo Da Vinci kuş, yarasa, sinek vb. canlıları inceleyerek tasarladığı ornithopter çizimleri eserlerinde yer almaktadır. Aşağıda örneği sunulan Leonardo Da Vinci tarafından yapılan bu çizimler pratikte uygulanabilecek hava araçları olmamıştır.

Ornithopter (Kanat Çırparak Uçan Hava Aracı) leonardo da vingi ornithopter

Ornithopter (Kanat Çırparak Uçan Hava Aracı) Robot Kuşlar

Günümüzde “Robird” isimli robot kuşlar veya uçan kuşlar havacılıkta başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Havaalanlarında kuşlar uçaklar için önemli tehdit oluşturmaktadır. Kuşların havaalanı bölgesinden uzaklaştırılabilmesi amacıyla çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu amaçla son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle Robird’ler etkin şekilde kullanılmaya başlamıştır. Havaalanlarında kuşların kovulması amacıyla kullanılan robird’ler bir çeşit ornithopter’dır. Doğan veya Şahin gibi yırtıcı kuşlar şeklinde geliştirilen robot kuşların en önemli özelliği doğada diğer kuşların kaçmasında daha etkili olmasıdır. İstihbarat amaçlı da kullanılan robot kuşlar diğer hava araçlarına göre fark edilmesi daha zordur. Aşağıda örnek robird görseli sunulan ornithopter yırtıcı kuş şeklinde dizayn edilmiştir.

Ornithopter (Kanat Çırparak Uçan Hava Aracı)

Evliya Çelebi’nin eserinde sözü edilen ve dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilgini olan Hezarfen Ahmet Çelebi Sultan Dördüncü Murat zamanında, Galata Kulesinin tepesinden uçarak, Üsküdar’da Doğancılar Meydanına inmiş ve bu başarısından dolayı Padişah kendisine bir kese altın hediye etmiştir. Tarihte kuşların örnek alınarak uçma denemelerine sıklıkla raslamak mümkündür.

Kaynak: Çoban M., (2020), Havacılığa Giriş, Nobel Akademik Yayıncılık.

Havacılığa Giriş

Havacılık Alanında Merak Ettiğiniz Temel Konular Bu Kitapta

TL32,00
  • Havacılıkta Temel Kavramlar Birinci Bölüm
  • Havacılığın Tarihsel Gelişimi İkinci Bölüm
  • Hava Araçları Üçüncü Bölüm
  • Sivil Havacılık Kuruluşları Dördüncü Bölüm
  • Sivil Havacılık Faaliyetleri Beşinci Bölüm
  • Havayolu İşletmeleri Altıncı Bölüm
  • Havaalanı Yönetimi Yedinci Bölüm
  • Hava Araçları Bakım Yönetimi Sekizinci Bölüm
  • Hava Trafik Yönetimi Dokuzuncu Bölüm
© 2024 Turkair. All rights reserved.