İçeriğe geç

Yer Hizmetleri Sanal Gerçeklik Eğitim Yardımcısı – RampVR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu (International Air Transport Association – IATA) tarafından Bangkok’ta düzenlenen IATA Yer Hizmetleri Konferansında (IATA Ground Handling Conference – IGHC) havacılıkta bir ilk olan RampVR isimli yer hizmetleri sanal gerçeklik eğitim platformunun tanıtımı yapıldı.

IATA Havaalanı, Yolcu, Kargo ve Güvenlik Ürünleri Direktörü Frederic Leger “Ramp Hizmetlerinde emniyetin artırılması ve uçak hasarlarının azaltılması havacılık sektörünün önceliğidir. Fakat bu amaçla oldukça aktif bir ortamda eğitilenlere uygulamalı eğitim verilmesi çok zordur. RampVR, eğitilenlerin ramp hizmetleri faaliyetlerinin içine emniyetle girmesine imkan sağlamakta ve çeşitli operasyon durumlarında farklı senaryoların tecrübe edilmesine imkan sağlamaktadır. PampVR kullanıcıların performans değerlerini kaydederek performanslarının ölçümüne imkan vermektedir.” açıklamasında bulunmuştur.

RampVR havayolu işletmeleri, havaalanı yönetimleri ve yer hizmet sağlayıcıları tarafından gereksinim duyulan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitilenlerin eğitim sırasında oluşturdukları olumsuzlukların ve emniyetsizliklerin azaltılması amacıyla geliştirilmiştir. Halihazırda “Aircraft Turnaround Inspections” ve “Aircraft Marshalling” olmak üzere iki modül aktif hale getirilmiştir. Sanal Gerçeklik Eğitim Yardımcısı Airport Handling Manual (AHM) ve IATA Ground Operations Manual (IGOM) standartlarına uygun olarak geliştirilmektedir. RampVR ile ilgili ayrıntılı bilgi dokümanında sanal eğitim yardımcısının hangi amaçla geliştirildiği konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://aviationvoice.com , https://www.iata.org

RampVR Konusunda Yayımlanan Videolar

Havacılığa Giriş

Havacılık Alanında Merak Ettiğiniz Temel Konular Bu Kitapta

TL32,00
  • Havacılıkta Temel Kavramlar Birinci Bölüm
  • Havacılığın Tarihsel Gelişimi İkinci Bölüm
  • Hava Araçları Üçüncü Bölüm
  • Sivil Havacılık Kuruluşları Dördüncü Bölüm
  • Sivil Havacılık Faaliyetleri Beşinci Bölüm
  • Havayolu İşletmeleri Altıncı Bölüm
  • Havaalanı Yönetimi Yedinci Bölüm
  • Hava Araçları Bakım Yönetimi Sekizinci Bölüm
  • Hava Trafik Yönetimi Dokuzuncu Bölüm
© 2024 Turkair. All rights reserved.